Liste over varer og tenester hos Værlandet Handel A/S

 

Dagligvarer

Øl

Jernvarer

Leiker og gåveartiklar

Bensin

Diesel

Propan

Ulike oljeprodukt

Tipping

Frimerkesalg

Medisinutsalg for Askvoll Apotek

Mykje hageutstyr

Pakkedepot for post og gods

Kaffikrok (alltid nystekte vafler!)

Sykkelutleige

Døgnope toalett