Camping

Sjølv om området ikkje er spesielt tilrettelagt for dette formålet, er det høve til å parkere campingvogn og bubil ved gamleskulen på Værlandet. Det er òg høve til å setje opp telt i området rundt (parken).

Prisar:

Campingvogn / bubil:    kr 150,- pr døgn + kr 20,- pr. person meir enn ein, max kr 200,-(straum inkludert)

Telt: kr 50 pr natt pr telt (+ kr 20 pr person meir enn ein)

Dersom ein kamperer i dette området har ein høve til å nytte seg av dusj / toalett og kjøken i gamleskulen.

Kontakt Elin på telefon 57731100 eller 99557857

Attende