Hillersøyna
Du må klikke ein gong på bilda for å sjå korleis dei ser ut i
i virkeligheita.

Statuene av Berte Hillersøy og Hansine Tistel, sør på Hillersøyna, 1. juli 2007. Steinar Bauge er fotograf.

Flyfoto av Hillersøyna, og litt av Kjempeneset, i lett skoddedis 4. juli 2009. Steinar Bauge er fotograf.

Hillersøyna ein kveld rett før sola går ned.

Hillerøyna ligg på venstre side av bilete.Bilete er teke nordover og ein ser fiskabåtane "Gold Dollar" og "Trone Heidi"

Sjarken hans Atle.

Bilete teke frå Kjempeneset, fiskebåten "Trone Heidi" ligg ved heimekaia si ved Norholmen.

So ser ein "Trone Heidi" frå ein annan vinkel.

Bilete av Hillersøyna teke frå Kjempeneset.

Bilete av Hillersøyna teke sørover frå Vadøyna.

Bilete av hytta på Billeholmen som ligg rett nord for Hillersøyna. Den hette Svartholmen før i tida.