Halsøyna, Thistelen, Solholmen og Holmen.
Du må klikke ein gong på bilda for å sjå korleis dei ser ut i
i virkeligheita.

360° panoramautsyn frå Halsøyhågen
 

Halsøyvågen tidleg om morningen 1. mai 2008. Steinar Bauge er fotograf.

Fix'n ved kai, og huset til Håvard og Anbjørg. 09.02.09

Solholmen. 09.02.09

Solholmen frå ein annan vinkel. 09.02.09

Vinteridyll på Holmen. 09.02.09

Da nyaste huset i Halsøyna. 09.02.09

Solholmen 2. påskedag 2008. Eli Sandøy er fotograf

Halsøyvågen 2. påskedag 2008. Eli Sandøy er fotograf

Tåkebilete frå Halsøyhågen

Buer i flott lys på Halsøyna

Fix'n ved kai

Halsøyvågen

Utsyn frå Halsøyhågen og sørøve

Halsøyvågen og litt av Middagsholmen

Holmen

Thistelen sett frå aust

Nordaust sida av Thistelen

Bilete av Thistelen.

Her er endå eit nybygd hus. Det ligg på Kappstadholmen som er rettved sida av Thistelen.

Så eit bilete av Solholmen.

Utsikt innover frå Halsøyhågen ei Aprildag 2005

Her ser ein innover frå Halsøy hågen. Ein ser ungsdomshuset og Alden i bakgrunnen.

Her ser ein i retning søraust frå Halsøy hågen.Buefjorden og Lihesten i bakgrunnen.

Bilete frå Halsøy vågen. Her ser ein Halsøy hågen i bakgrunnen.

Austsida av Halsøy vågen. Fiskebåten Fix.

Nybygde hus finn ein alle stader i Bulandet, og her er siste tilvekst på Halsøyna.

Her ser ein Halsøy hågen og stien opp. Ikkje so store haugen, men fin utsikt er det.

Innerst i Halsøy vågen.

Eit vinter bilete frå Halsøy hågen.