Hågøy

Du må klikke ein gong på bilda for å sjå korleis dei ser ut i
i virkeligheita.

 

Motiv frå Hågøy, 09.02.09

Motiv frå Hågøy dagen etter forrige bilde, da ha snøa godt i løpet av natta. 10.02.09

Søre neset på Hågøy, Bymannsneset. 2. påskedag 2008. Eli Sandøy er fotograf.

Hågøy sett frå brua øve Pilestredet

Her held Atle og Else til,

Buefjord har heimekai på gamle fryseriet.

Hågøy'na sett frå Likje-Nikøyna.

Gamle Fiskeindustrien på sørsida av Hågøy'na.

Nord-vest sida av Hågøyna.

Hågøy'na sett frå sør.

Flott vinterbilete av Hågøyna.

Hågøy'ne til venstre. Flott vintermorgon.