Gjelsa og Skjæret

På Gjelsa finn vi ungdomshuset som inneheld både Temaparken
og Skamklyppen Frisørsalong.
Her held og ho Gunlaug Gillesøy med Bulandsferie til.

Skjæret har fått bilde arkiv på same side som Gjelsa.
Bilete frå skjæret nederst.

Du må klikke ein gong på bilda for å sjå korleis dei ser ut i
i virkeligheita.

 
Bilde arkiv for Gjelsa

Gamle skulehuset på Gjelsa, no ungdomshus og Temapark, ein vinterdag. 10.02.09

Vinterbilde av Grånåsa, 09.02.09

Del av indre Gjelsa, 10.02.09

Rorbua til Gunlaug på nordvestsida av Gjelsa

Grånåsa, bilde teke frå kyrkjekaia

Grånåsa igjen, tidlig ein vakker Aprilmorgen 2005

Bilde teke sørover frå gamleskulen.

Bua og huset på Pynten

Austsida av Indre Gjelsa

Bilete teke sørover frå Gjelsa hågen.Ein ser Solund og Buefjorden. Nederst i vågen ligg Skjæret.

Bilete teke søraust over frå Gjelsa hågen. Ein ser Lihesten og fjella ytterst i Sognefjorden i horisonten.

Bilete teke nordover frå Gjelsa hågen. Ein ser Gjørøy og Gjørøy lykta i bakgrunnen. I nord kan ein sjå Kinn og Batalden.

Dette bilete er nordover og, men litt lenger mot vest. Ein ser rorbua til Gunlaug og Norheim på hi sida av sundet.

Her ser ein den tidligare omtala Gjelsa hågen, masta og huset på toppen der. Buene på Skjæret til høgre.

Her er da nordligaste huset på Gjelsa.

Her ser ein gjestekaia og Pernillestø som tilhøyrer Bulandsferie.Fiskebåten Vestøy ser ein og. Bilete er teke nordover.

Her ser ein same motiv som forrige bilete, men her er bilete teke sørover.Nikøy og Fiskeindustrien i bakgrunnen.

Her er rorbua til Gunlaug Gillesøy som ligg på vestsida av Gjelsa.

Her ser ein sørspissen av Gjelsa som heiter Grånåsa.

Her kan ein ta ein nærmare kikk på Grånåsa.

Her ligg Hittun gavlen ved Grånåsa og blir pussa og stelt med.

No er vi på innsida av Gjelsa

Her er og innsida av Gjelsa men litt lenger nord.

So avsluttast bilde arkivet for Gjelsa med eit vinterbilete.

 

Her er ett lite bilde arkiv frå Skjæret.

Skjæret sett frå Veineset på Vadøyna. Nikøyna og Alden i bakgrunnen.

Buene og husa på Skjæret.